Japanlish: why it’s so difficult for Japanese to speak English

(For an English translation, please scroll down)

Japanese and English person introducing themselves.

Japanese and English person introducing themselves.

In de meeste wereldsteden kun je met je Engels wel redelijk uit de voeten. Zeker basiszinnetjes om een taxi chauffeur uit te leggen waar je naartoe wilt, gaat meestal wel, ook al ben je in een niet Engels sprekend land.
Hoewel Tokio een grote metropool is, spreken de mensen over het algemeen niet of slecht Engels. Of als ze het al kunnen, dan willen ze het vaak niet.

Hoe kan dat nu zal je je vast wel afvragen. Nou, daar zijn een aantal redenen voor. Ik zal ze hieronder voor je opnoemen.

1. Japanners beginnen vaak heel laat pas met het leren van een vreemde taal. Meestal pas als ze op de middelbare school zitten. Het is bewezen dat als je later begint met het leren van een vreemde taal, dat dit veel lastiger op te pikken is dan wanneer je jonger bent.

2. Engelse les wordt vaak gedoceerd door een Japanner die zelf ook niet vreselijk goed de taal beheerst. Zeker de uitspraak is niet altijd even best waardoor de leerlingen het verkeerd aanleren. Bovendien wordt sowieso meestal de nadruk gelegd op het leren van de grammatica, het stampen van woordjes en het correct spellen van woorden. Doordat Japanse schoolkinderen over het algemeen weinig kans krijgen om het spreken in het Engels te oefenen is dit echt een belemmering voor het leren van de taal.

3. De grammatica is helemaal anders. In het Japans heb je geen lidwoorden zoals ‘de, het en een’. Dit is een van de dingen waar Japanners het meeste moeite mee hebben. Wanneer gebruik je nu wel een lidwoord en wanneer laat je het juist weg. Ook de woordvolgorde is compleet anders en de werkwoordsvervoegingen uiteraard ook. Ook voorzetsels hebben Japanners vaak moeite mee; op, aan, over, tegen, etc de keuze voor het juiste woord is voor hen vaak erg lastig.

4. Er zijn maar een beperkt aantal klanken in de Japanse taal. Het Japans is een klankentaal. Er bestaat wel zoiets als een alfabelt, (in het hiragana schrift en het katakana schrift) maar deze karakters symboliseren niet een letter maar een klank. In het Nederlands hebben we het alfabet en met het alfabet kun je ook nog eens een verscheidenheid aan extra klanken creëren zoals: oe, eu, au, etc In het Japans kan dat niet aangezien er dus vrijwel geen individuele letters zijn.

5. De Japanse taal kent veel ‘leenwoorden‘ maar die worden dan op z’n Japans uitgesproken en gebruikt. Japanners hebben ook nog eens een voorliefde voor het afkorten van alles, wat het er zeker niet gemakkelijk op maakt. Soms is nog wel te achterhalen wat het originele woord was, maar in sommige gevallen ben ik het spoor bijster wanneer ik deze leenwoorden probeer te ontcijferen. Voor leenwoorden heeft de Japanse taal ook nog eens een eigen ‘karakter-set’. Hiervoor gebruikt men katakana. Katakana wordt niet voor Japanse woorden gebruikt, maar dus alleen voor woorden die zijn overgenomen uit een andere taal.
Om even een paar voorbeelden aan te halen. ゴミ (gomi) betekent afval ケシゴム (keshigomu) is een gummetje スカート (sukato) is een rok ビル (biru) dit woord kan zowel ‘bier’ betekenen (afgeleid van het Nederlandse woord), of gebouw (building) betekenen デパー (depato) is een warenhuis アッラフォ(arrafo) Iemand van rond de veertig. En dan zijn er natuurlijk nog de leenwoorden uit bijvoorbeeld het Portugees zoals ズボン (zubon) broek イギリス (igirisu) Verenigd Koninkrijk. Klik hier voor meer leenwoorden in de Japanse taal die afkomstig zijn vanuit het Nederlands.
Doordat er met name veel Engelse woorden in het Japans voorkomen die op deze wijze (zie hierboven) worden uitgesproken, is het voor een Japanner lastig om om te schakelen van deze Japanse uitspraak naar de correcte Engelse uitspraak.

Good example of Japanese English!

Good example of Japanese English!

Als je dan toch jezelf in het Japans verstaanbaar wil maken, dan zijn hier een aantal handige zinnetjes:

Domo arigatou gozaimasuVertaling:hartelijk bedankt (Je kunt ook alleen domo gebruiken)

Sumimasen desu ga…Vertaling:Excuseer me Goed te gebruiken aan het begin van de zin als je iets wilt vragen. B.v. Sumimasen desu ga, toire wa doko desu ka? Vertaling:Excuseer me, waar is het toilet?

… wa doko desu ka (de u is een zachte u en hoor je bijna niet) Vertaling: Waar is de/het…
toire…Vertaling: toilet
eki…Vertaling: station (zowel voor een metro- als treinstation te gebruiken!)
koban…Vertaling: politiebureau
[hilton] hoteru…Vertaling: [hilton] hotel]
yubinkyoku…Vertaling: postkantoor

…arimasu ka? Vertaling: heeft u ook…
nifu to foku… Vertaling: een vork en mes
supun…Vertaling: een lepel
chizu…Vertaling: een plattegrond/kaart
ohashi…Vertaling: eetstokjes
kokusaiteki kitte…Vertaling: internationale postzegels

ohayo gozaimasuVertaling:goede morgen
Kon’nichiwaVertaling:goedendag
konbanwaVertaling:goedenavond
matta kondoVertaling:tot ziens
sayounaraVertaling:vaarwel

ItadakimasuVertaling:bedankt voor geven Dit zeg je voordat je gaat eten met name wanneer iemand anders trakteert.
Oshokuji o otanoshimi kudasaiVertaling:eet smakelijk
goji sou sama deshita (de i spreek je niet uit in deshita)Vertaling:het was heerlijk/bedankt voor een fijne maaltijd

Ganbatte ne?!Vertaling:succes!

English:

Japanese and English person introducing themselves.

Japanese and English person introducing themselves.

In most big cities around the world you can get by well enough if you speak English. Especially basic phrases to, for instance, explain to a cab driver where you want to go, usually is not such a problem, even when you are in a non-English speaking country. Eventhough Tokyo is a large metropolis, people generally do not speak English very well, or at all for that matter. And if they do, they often times feel embarrassed to use it and just pretend they don’t understand anything at all.

How is this possible, you might wonder? Well, there are a few reason. I’ll name them for you here.

1. Japanese people generally start learning English at a relatively ‘old’ age. When they are in high school. It has been proven that it is more difficult to learn a new language if you do not start with it early on in life.

2. English lessons are often times taught by a Japanese person who also does not have a great command of the language. Especially the pronunciation tends to be quite bad so they teach their students the wrong things. Also mostly the attention goes towards learning the grammar, learning new vocabularies and learning how to spell words correctly. Practicing the pronunciation is usually not done as much never mind conversation class. Since Japanese students have little opportunity to speak English, they generally do not learn to speak the language well.

3.The grammar is completely different. In Japanese you do not have a translation for ‘the’ or ‘a/an’. These words are omitted in the language. Therefore it is one of the most difficult things for a Japanese person to master. When to use ‘the’ or ‘a/an’ and when to omit it. Also the word order is different which accounts for the sometimes strange English sentences a Japanese person might utter. Another thing that is difficult are prepositions such as on, in, over, at, from, etc

4. In the Japanese language there are only a limited number of sounds you can use. The Japanese is a sound based language. They do have something similar to an alphabet, only every ‘letter’ or carachter represents a sound and not an individual letter. This is why it is difficult for Japanese to make compound sounds like ou, ei, au, th, etc. There are two kinds of characters that can be used to make sound words (other than the kanji that is based in Chinese writings.) There is the hiragana for Japanese words or to supplement kanji words and there is the katakana. The katakana is used for loanwords only.

5.The Japanese language has a lot of loan words. These are words from another language but usually altered to suit the Japanese needs and to fit into the language. Besides that Japanese love to abbrieviate words. This really makes it even more difficult to understand what they are saying. Sometimes you can still distinguish what the original word was with a bit of imagination. However often times it is almost impossible to deduce what the word was originally before undergoing ‘Japanification’. As I mentioned before these loan words can only be written down using the katakana based spelling method. Here are some examples:ゴミ (gomi) trash ケシゴム (keshigomu) eraserスカート (sukato) is a skirtビル (biru) this word can both mean ‘beer’ or ‘builing’ (biru comes from the Dutch word for beer; namely bier), デパー (depato) is a department storeアッラフォ(arrafo) Someone from around 40 (years old). Of course there are also loan words from languages that are harder to understand like for instance the Portugese. Take for instance these Portugese words ズボン (zubon) trousers イギリス (igirisu) United Kingdom. Click here for more loan words in the Japanese language that are based on Dutch words.

6.Since most loan words come from the English language, it is very difficult for a Japanese person to switch from the ‘Japanese way of saying a word’ to the proper English way.

Good example of Japanese English!

Good example of Japanese English!

If you do wish to communicate with a Japanese person, I recommend you learn some survival Japanese such as these phrases:

Domo arigatou gozaimasuTranslation: thank you very much (You may also just use ‘domo’)

Sumimasen desu ga…Translation:Excuse me Can be used at the beginning of a sentence when you would like to ask something. For instance: Sumimasen desu ga, toire wa doko desu ka? Translation:Excuse me, where is the toilet?

… wa doko desu ka (the u in desu is soft and can almost not be heard) Translation: Where is the…
toire…Translation: toilet
eki…Translation: station (Can be used for both rail way and metro stations)
koban…Translation: police station
[hilton] hoteru…Translation: [hilton] hotel]
yubinkyoku…Translation: post office

…arimasu ka? Translation: Do you have…
nifu to foku… Translation: a fork and knife
supun…Translation: a spoon
chizu…Translation: a map
ohashi…Translation: chopsticks
kokusaiteki kitte…Translation: international stamps

ohayo gozaimasuTranslation: good morning
Kon’nichiwaTranslation: good afternoon
konbanwaTranslation: good evening
matta kondoTranslation: see you next time
sayounaraTranslation: fairwell

ItadakimasuTranslation:thanks for giving (You say this before a meal especially when someone is treating you, the response is ‘dozo’).
Oshokuji o otanoshimi kudasaiTranslation: enjoy your meal (have a fun meal literally)
goji sou sama deshita (de i spreek je niet uit in deshita)Translation: it was lovely/thank you for a lovely meal

Ganbatte ne?!Translation: good luck!

Advertisements
Categories: Stories about Japan | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: