Black ship festival Shimoda May 17th-19th 2013

Een echte aanrader. Als je rond 18 mei in Japan bent en de mogelijkheid hebt om buiten tokio te reizen, ga dan naar het Shimodo Black ship festival. Dit festival wordt gehouden van 17-19 mei.

Wat houdt dat ‘blackship’ festival precies in?
Dit festival herdenkt de tijd dat de zogenaamde’Blackships’ naar Japan toe kwam en het land werd open gesteld voor de buitenwereld. Japan is vroeger heel lang gesloten geweest voor andere landen tot de komst van de Portugezen in 1548 en later de Nederlanders met een schip wat ‘de liefde’ heette. In eerste instantie waren alleen de Nederlanders welkom aangezien zij niet probeerden hun geloof op te leggen aan de Japanners, maar alleen wilden handelen. Deze handelsgeest konden de Japanners wel waarderen en vandaar dat in die tijd er Samurais werden geschoold in de Nederlandse taal om te kunnen communiceren, en handel te drijven met de Japanners. Niet veel later kwamen daar ook de russen, britten, fransen, amerikanen en andere nationaliteiten bij en ontstond de eerste expat kolonie in Yokohama.

De naam ‘blackship’ werd indertijd gegeven aan alle schepen die door niet Japanners werden bemand, vandaar de naam van het festival.

Wat is er allemaal te doen?
Je kunt bijvoorbeeld een ceremonie meemaken in Shimoda Park, de parade van de band van de Amerikaanse marine zien, de ‘Blackship journey’ meemaken waarbij de deelnemers verkleed als bekenden uit de tijd van de ‘blackships’de ronde deden hun opwachting maken. Bijvoorbeeld Commodore Perry en shogunate personeel bij de Ryosenji Tempel.
De open bazaar is ook echt een aanrader waarbij de lokale ondernemers hun waren (en heerlijke hapjes) te koop aan bieden.

Wil je meer informatie over dit festival? Ga volg dan deze of deze link.

Highly recommended! If you are in Japan around May 18th and you are able to travel outside Tokyo, than I can really recommend the Shimoda blackship festival. It will be held from May 17th-May 19th.

What is this ‘blackship’ festival exactly?
This festival commemorates the time when so called blackships came to Japan and the country was opened to outsiders. Japan used to be closed to outsiders before the Portugese came in 1548 and later the Dutch with the gallion ‘de liefde’ At first only the Dutch were welcome as they did not try to convert the Japanese to their faith, but were only interested in trading with the Japanese. This commercial mind-set was really appreciated by the Japanese so much so that some Samurais were selected to learn the Dutch language to help communicating and trading with the Dutch. Shortly after the Dutch first landed, other nationalities came to Japan like the Russions, the Brittish, the French, the Americans and people of other nationalities who settled in Yokohama. The first expat colony in Japan.
Blackship’ was the name given to all ships manned by non Japanese, which accounts for the name of the Blackship festival in Shimoda.

What to do while in Shimoda?
When you go to Shimoda during the festival, you can withness a ceremony in Shimoda Park, see the parade of the American Navy march by, experience the ‘Blackship journey’ where participants can dress up like well known individuals from that time like Commodore Perry and shogunate officials at the Ryosenji Temple.
The open bazar is really fun to visit while you are there. You can browse the open market where local shop keepers peddle their wares and eat the most delectable little snacks.

Do you want more information about the festival? Please follow this or this link.

Advertisements
| Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: