Trashtalk; mottainai and Sodai gomi

Drawn by Cherwin van Meeuwen

Drawn by Cherwin van Meeuwen

(for an English translation please scroll down)

Mottainai is een Japanse uitdrukking die staat voor het gevoel wat men krijgt als je dingen verspilt. Japanners hebben er een hekel aan om verkwistend te zijn en zijn met zowel geld als goederen heel spaarzaam. Als je wel eens tweedehands spullen hebt gekocht van een Japanner dan begrijp je wat ik bedoel. Japanners laten vaak alle stickertjes nog op apparaten zitten die wij Nederlanders direct verwijderen. Zelfs de originele doos waarin het voorwerp is gekocht inclusief al het verpakkingsmateriaal wordt netjes bewaard!

Japanners zijn ook heel spaarzaam, wat ervoor zorgt dat de Japanse staatsschuld kan oplopen tot 200% omdat er zoveel spaargeld van Japanse burgers tegenover staat.

Je begrijpt het al, recyclen in Japan is een must. Daarom kan het soms wat verwarrend zijn als je als bezoeker naar Japan komt en iets weg wilt gooien. In de meeste hotels staat er een afvalemmertje op je kamer dus dat is dan nog niet zo’n probleem, maar zodra je buiten je hotel stapt wordt het lastiger. Dan word je namelijk geconfronteerd met een verscheidenheid aan afvalcontainers. Vaak staat er in het Engels bij wat er in moet, maar dat is lang niet altijd het geval.

What goes where? Recycling in overdrive.

What goes where? Recycling in overdrive.

Japanners recyclen namelijk veel specifieker dan dat wij dat doen. Zo heb je brandbaar (moeru gomi), niet brandbaar (moenai gomi), oud papier, glas (bin), blikjes (kan) en pet-flessen (pettoboteru). Bij petflessen wordt het alweer wat lastiger. Je dient namelijk de wikkel van de verpakking af te halen en dat bij niet brandbaar weg te gooien en het dopje moet ook in een apart bakje.

Thuis is het helemaal een feest. Elke ‘ward’ of deelgemeente is weer anders dus wat ik vertel geld alleen voor ‘mijn ward’. Ik woon in Minato-ku dus de regels die ik handhaaf zijn enerzijds door de deelgemeente van Minato-ku opgelegd en anderzijds door het gebouw waar ik woon. Wij hebben nog geluk met ons gebouw. We hebben een speciale ‘waste room’ waar we elke dag ons vuilnis kwijt kunnen. We dienen het wel apart aan te bieden. glas, blik, oud papier, brandbaar, niet brandbaar, gft, karton, pet flessen, alles moet apart worden gescheiden. Eigenlijk gaat het nog verder en dien je alle plastic bakjes die je weggooit ook eerst af te wassen. Normaal gesproken zijn er vaste dagen waarop je een bepaald soort afval (bijvoorbeeld brandbaar) mag aanbieden en op straat mag zetten, maar bij ons is dat dus anders aangezien ons gebouw dat voor ons regelt.
Van vrienden heb ik wel eens gehoord dat de gemeente weigerde hun afval op te halen omdat ze zagen dat de containers in de zak niet schoon genoeg waren. Afval moet namelijk in sommige wijken ook in een doorzichtige zak worden aangeboden. waarschijnlijk zodat er gecontroleerd kan worden of niemand smokkelt.

waste disposal poster

Grof vuil (Sodai gomi) is helemaal lastig. Dat kun je niet zomaar buiten zetten. Je moet eerst een afspraak maken om het op te halen. Verder is het aanbieden van grofvuil niet gratis zoals in Nederland. Elk item heeft een andere prijs. Je kunt bij je lokale ‘conbini’ stickers kopen van 250-2000 yen. Op deze stickers schrijf je je naam en je plakt ze op je spullen. Dit dient tegelijk als betaling voor het afhalen.

Er zijn ook zaken die je niet op straat mag zetten zoals electrische apparaten. Als je een nieuwe versie koopt kun je de winkelier vragen of ze de oude meenemen. Als je geen nieuw apparaat koopt of niet weet waar de oude vandaan komt (huur appartementen hebben vaak al een wasmachine en een koelkast e.d. beschikbaar) dan zul je contact op moeten nemen met de gemeente voor verder advies.

Het grappige is wel dat Japanners enerzijds deze mottainai mentaliteit hebben, waarbij men er een hekel aan heeft om dingen te verkwisten (altijd je bordje leeg eten in Japan), maar aan de andere kant zijn er weinig 2e hands winkel te vinden. Alleen kleding (vintage) wordt wel tweedehands verkocht, maar apparaten zijn vrijwel alleen via craigslist te vinden en dat is met name spullen door ‘buitenlanders’ aangeboden die teruggaan naar hun thuisland en een zogenoemde ‘Sayonara sale’ houden en al hun huisraad voor een prikkie te koop aanbieden. Met name vanwege het feit dat het dus duur is om grofvuil op te laten halen.

Een ander voorbeeld waarbij het tegenovergestelde van mottainai plaatsvind is gemakkelijk te zien. Als je een winkel binnen gaat, een supermarkt, conbini of een andere winkel, dan zul je zien dat alles enorm goed (en soms vaak mooi) is verpakt. Zelfs deodorant heeft nog een celofaan laagje erover! Veel Japanners eten, vanwege tijdgebrek en omdat ze soms maar een heel klein keukentje hebben, elke dag kant en klaar eten wat je in een conbini (convenience store) kunt kopen. Al dit eten wordt elke 12 uur weggegooid om versheid te garanderen en deze ‘bento’s’ zijn vaak ook dubbel of driedubbel verpakt. Vandaar ook weer de noodzaak in Japan om te recyclen voordat Japan verdwijnt in een berg van afval. Hoelang Japan deze levensstijl vol kan houden blijft nog maar de vraag.

English:

Mottainai is a Japanese expression that stands for the feeling one gets when wasting things. Japanese people are very frugal and generally hate to waste things. This is the case both with money and other items. If you have ever bought something second hand from a Japanese person you know what I mean. Japanese people generally leave the stickers on the items they buy, which we, usually remove straight away. Even the original box and all of the wrapping paper is neatly saved. The term ‘as good as new’ generally really does aply for anything that used to belong to a Japanese person.

Japanese people usually are very frugal where it comes to money too. This is why the Japanese deficit has been able to grow to a whopping 200% because there is an equal amount of savings from Japanese citizens that cover it.

You are beginning to understand it I bet, recycling in Japan is definately a must. It can be a bit daunting when it is your first visit to Japan. What goes where? Most hotel rooms have a single waste disposal basket so that is easy enough. When you go outside it is a completely different matter. There you are confronted with a host of different waste containers. Most of them have things written in English so you know where to put things, but some of them are completely in Japanese so it is sometimes hard to discover which container you should use.

What goes where? Recycling in overdrive.

What goes where? Recycling in overdrive.

Japanese people recycle much more specifically than we do. For instance there is burnable (moeru gomi), old paper, glass, (bin) cans (kan) and pet (pettoboteru). When throwing away pet bottles it gets even more exciting! The correct way to get rid of your bottle is thus: You need to take off the wrapper and throw it in the burnable container, then you tak off the lid and throw it in a separate container. The bottle itself you should squish to save space and throw in the pet bottle container.

At an average Japanese home the fun never seizes. Every ward is different. What I am about to tell you goes for my ward only (Minato-ku). These rules may differ in other wards. Also the building I live in has special rules as well so those apply only to me and not necessarily for other people. We are lucky to live into the building we live in. We have a special waste room (called private room) where we can dispose of our waste 24/7 which is definitely a luxury. We do need to separate everything though. Glass, cans, old paper, burnable, non-burnable, leftover food, cardboard, pet bottles, everything has to be thrown away separately. Actually you should even rinse out every plastic container you throw away. Normally there are days on which you can only put a specific kind of waste outside. In our building these rules do not apply fortunately since our building manages our waste. Friends of ours even told us that their waste was once refused since they did not rinse out their containers! Waste needs to be thrown away in see through bags, probably so they can check whether you are not throwing away anything deemed ‘illegal’.

Over size items (Sodai gomi) is are even more difficult. Those you can’t just simply put outside. In the ward where I used to live in Amsterdam there was one day a week when you could put anything outside and they’d pick it up, although a lot of items (especially furniture) would be gone before the trash collectors got there taken by ‘bin divers’. If you want to throw away over sized items, you need to make an appointment first. Then you need to buy special stickers at the local ‘conbini’(convenience store). These stickers can be bought in increments of 250 to 2000 yen. You need to write your name on them and place them on the items you need to get picked up.

There are also items that cannot be picked up by trash collectors like most electric appliances. These need to be picked up by the supplier of a new item. When you don’t want to buy anything new, you should contact your ward for further advise.

The funny thing is that Japanese people have this ‘mottainai’ mentality, (always finish your plate) but at the same time they are more wasteful than most European countries. There are few second hand shops that sell anything other than clothes. Most second hand items are sold via craigslist and usually only by foreigners that are moving back home and hold a so called ‘sayonara sale’ and sell all of their stuff for next to nothing.

Another good example of the opposite of the mottainai credo is easy to be found. Just walk into any kind of shop or store and see how things are wrapped, sometimes even quite beautifully so. For instance clothes are sometimes given to you in a paper bag, However when it rains, the store usually provides a plastic cover since the bag will get weak when it gets wet. Even deodorant is wrapped in a cellophane cover! A lot of Japanese people tend to only eat food which is ready made from a conbini. This is for one because they usually don’t have a lot of time and like the convenience, but also because they generally live small and have a tiny kitchen so not a lot of room to cook by themselves. All the food that is being sold in conbini’s (which generally are open 24/7, the readymade food is thrown away after 12 hours to ensure freshness. These bento’s (lunch boxes) are often double if not triply wrapped so nothing leaks. All these extra wrappings ensure the need for Japan to recycle like mad so they don’t slowly disappear in a mountain of waste. How long Japan can maintain this way of life remains to be seen.

waste disposal poster

Advertisements
Categories: Stories about Japan | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: